Թիրախները և ցուցանիշները

Թիրախը 3.1

Մինչև 2030թ. կրճատել մայրական մահացության համամասնությունը մինչև 70¬ից ցածր՝ 100 հազար կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.1.1

Մայրական մահերը 100 հազար կենդանածնի հաշվով
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.1.1.a

Մայրական մահերը 100 000 կենդանածնի հաշվով (միջին եռամյա ցուցանիշ)
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախը 3.2

Մինչև 2030թ. վերջ դնել նորածինների և մինչև 5 տարեկան երեխաների կանխարգելելի մահերին. բոլոր երկրները պետք է նպատակ ունենան նվազեցնել վաղ նորածնային մահացությունը առնվազն մինչև 12¬ից ցածր՝ 1000 կենդանածնի հաշվով, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը՝ առնվազն մինչև 25¬ի՝ 1000 կենդանածնի հաշվով

Ցուցանիշ 3.2.1

Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.2.2

Նորածնային մահացության ցուցանիշը
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.2.2.a

Մանկական մահացության գործակիցը
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախը 3.3

Մինչև 2030թ. վերջ դնել ՁԻԱՀ¬ի, տուբերկուլյոզի, մալարիայի և անտեսված արևադարձային հիվանդությունների համաճարակներին և պայքարել հեպատիտի, ջրի միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների և այլ վարակիչ հիվանդությունների դեմ

Ցուցանիշ 3.3.1.a

Ցուցանիշ 3.3.1.b

Իրենց կարգավիճակի մասին իմացող ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց տոկոսը
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.2.a

Ցուցանիշ 3.3.3

Ցուցանիշ 3.3.3.a

Մալարիայի տեղական դեպքերի թիվը մեկ տարվա ընթացքում
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.4

Ցուցանիշ 3.3.4.a

Ցուցանիշ 3.3.5

Ցուցանիշ 3.3.5.a

Լեյշմանիոզով հիվանդների թիվ
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Ցուցանիշ 3.3.5.b

Լեյշմանիոզից մահվան դեպքեր
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախը 3.4

Մինչև 2030թ. մեկ երրորդով կրճատել վաղաժամ մահացությունը ոչ վարակիչ հիվանդություններից՝ կանխարգելման և բուժման միջոցով, և խթանել հոգեկան առողջությունը և բարեկեցությունը

Ցուցանիշ 3.4.2

Ինքնասպանության հետևանքով մահացության ցուցանիշ
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Թիրախը 3.5

Ուժեղացնել թմրամիջոցների չարաշահման կանխարգելումը և բուժումը, այդ թվում՝ թմրադեղերի չարաշահումը և ոգելից խմիչքների վնասաբեր օգտագործումը

Ցուցանիշ 3.5.1.a

Թմրամոլությամբ տառապող հիվանդների թիվը
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված
 • Ազգային

Թիրախը 3.6

Մինչև 2020թ. աշխարհում կիսով չափ կրճատել ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից մահերի և վիրավորվելու դեպքերի թիվը

Ցուցանիշ 3.6.1


Թիրախը 3.7

Մինչև 2030թ. ապահովել սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանման ծառայությունների համընդհանուր հասանելիություն, այդ թվում՝ ընտանիքի պլանավորման, տեղեկատվության և կրթության, ինչպես նաև վերարտադրողական առողջության ինտեգրումը ազգային ռազմավարություններում և ծրագրերում

Ցուցանիշ 3.7.2.a


Թիրախը 3.8

Հասնել առողջապահության համընդհանուր ընդգրկմանը, այդ թվում՝ պաշտպանություն ֆինանսական ռիսկերից, որակյալ էական առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն և անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ և մատչելի կարևոր դեղորայքի և պատվաստանյութերի հասանելիություն բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.8.1.a

Ցուցանիշ 3.8.1.b

Ցուցանիշ 3.8.1.c

Ցուցանիշ 3.8.1.d


Թիրախը 3.9

Մինչև 2030թ. էականորեն կրճատել վտանգավոր քիմիական նյութերի և օդի, ջրի և հողի աղտոտման և թունավորման հետևանքով մահերի և հիվանդությունների թիվը

Ցուցանիշ 3.9.1.a

Ցուցանիշ 3.9.3


Թիրախը 3.a

Ուժեղացնել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիայի իրականացումը բոլոր երկրներում՝ ըստ անհրաժեշտության

Թիրախը 3.b

Օժանդակել պատվաստանյութերի և դեղորայքի հետազոտություններին և զարգացմանը վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ, որոնցից հիմնականում տուժում են զարգացող երկրները, հասանելի դարձնել մատչելի էական դեղորայքը և պատվաստանյութերը համաձայն Մտավոր սեփականության իրավունքների առևտրային ասպեկտներին վերաբերող (TRIPS) համաձայնագրի և հանրային առողջապահության վերաբերյալ Դոհայի հռչակագրի, որը հաստատում է զարգացող երկրների իրավունքը՝ լիարժեք կերպով օգտագործե¬լու Համաձայնագրի՝ մտավոր սեփականության իրավունքների` առևտրին առնչվող հայեցակետերի մասին դրույթները, որոնք վերաբերում են հանրային առողջության պահպանման ճկուն եղանակներին, և, մասնավորապես, հասանելի դարձնել դեղորայքը բոլորի համար

Ցուցանիշ 3.b.1.a

Ցուցանիշ 3.b.1.b

Ցուցանիշ 3.b.1.c

Ցուցանիշ 3.b.3

Բժշկական հաստատությունների մասնաբժինը, որոնք մշտապես ունեն անհրաժեշտ և մատչելի դեղորայք
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Տվյալների աղբյուրների ուսումնասիրում

Թիրախը 3.c

Էականորեն ավելացնել առողջապահության ֆինանսավորումը և բուժանձնակազմի հավաքագրումը, զարգացումը, վերապատրաստումը և պահպանումը զարգացող երկրներում, հատկապես առավել թույլ զարգացած երկրներում և զարգացող փոքր կղզի-պետություններում

Ցուցանիշ 3.c.1

Բուժաշխատողների խտություն և բաշխվածություն
 • Ուցանիշի կարգավիճակ Ներկայացված

Ցուցանիշ 3.c.1.a


Թիրախը 3.d

Ուժեղացնել բոլոր երկրների, մասնավորապես զարգացող երկրների՝ վաղ նախազգուշացման, ռիսկերի նվազեցման և ազգային և գլոբալ առողջապահական ռիսկերի կառավարման կարողությունները

Վերադառնալ սկիզբ