Հաշվետվության կարգավիճակը

Հաշվետվության կարգավիճակը տալիս է ակնարկ, թե որքանով են Կայուն զարգացման նպատակի (SDG)%% անունները հաղորդում:

Հաշվետվության ընդհանուր կարգավիճակ

327 ցուցանիշներ
170Առցանց հաշվետվություն52%
157Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները48%


Նպատակի կարգավիճակ

Ոչ աղքատությանը

29 ցուցանիշներ
21Առցանց հաշվետվություն72%
8Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները28%


Ոչ սովին

15 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն40%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները60%


Առողջություն և բարեկեցություն

51 ցուցանիշներ
46Առցանց հաշվետվություն90%
5Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները10%


Որակյալ կրթություն

19 ցուցանիշներ
9Առցանց հաշվետվություն47%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները53%


Գենդերային հավասարություն

19 ցուցանիշներ
10Առցանց հաշվետվություն53%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները47%


Մաքուր ջուր և սանիտարական պայմաններ

16 ցուցանիշներ
10Առցանց հաշվետվություն63%
6Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները38%


Մատչելի և մաքուր էներգիա

8 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն75%
2Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները25%


Արժանապատիվ աշխատանք և տնտեսական աճ

19 ցուցանիշներ
10Առցանց հաշվետվություն53%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները47%


Արդյունաբերություն, նորարարություն և ենթակառուցվածքներ

12 ցուցանիշներ
7Առցանց հաշվետվություն58%
5Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները42%


Կրճատված անհավասարություն

13 ցուցանիշներ
4Առցանց հաշվետվություն31%
9Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները69%


Կայուն քաղաքներ և համայնքներ

17 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն35%
11Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները65%


Պատասխանատու սպառում և արտադրություն

15 ցուցանիշներ
4Առցանց հաշվետվություն27%
11Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները73%


Գործողություն՝ ի նպաստ կլիմայի

9 ցուցանիշներ
2Առցանց հաշվետվություն22%
7Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները78%


Կյանքը ջրի տակ

13 ցուցանիշներ
3Առցանց հաշվետվություն23%
10Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները77%


Կյանքը ցամաքում

18 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն33%
12Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները67%


Խաղաղություն, արդարություն և ամուր հաստատություններ

25 ցուցանիշներ
6Առցանց հաշվետվություն24%
19Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները76%


Համագործակցություն՝ նպատակների համար

29 ցուցանիշներ
14Առցանց հաշվետվություն48%
15Ուսումնասիրել տվյալների աղբյուրները52%


Վերադառնալ սկիզբ